Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, na mocy której ze świadczenia będzie można skorzystać aż do końca marca 2023 r.

Program został uruchomiony pod koniec lipca 2020 r., aby wesprzeć polską branżę turystyczną, która znalazła się w wyjątkowo trudnej sytuacji po pierwszych lockdownach wywołanych pandemią COVID-19, poprzez promowanie rodzimej turystyki wśród polskich rodzin.

Dotychczasowe statystyki wykorzystania Polskiego Bonu Turystycznego przez beneficjentów wskazują, że do połowy września br. aktywowanych zostało blisko 4 mln bonów, co stanowi ponad 85,74% wszystkich wygenerowanych. Suma zrealizowanych płatności wyniosła blisko 2,9 miliarda złotych. Pieniądze te trafiły już w znakomitej większości bezpośrednio do Państwa – co jest dla nas niezmiernie ważne.

Wciąż jednak nie wszyscy skorzystali z przysługującego im świadczenia, a wśród bonów aktywowanych nadal są takie, które nie zostały wykorzystane w całości. Wydłużenie programu stwarza więc możliwość jego pełnego wykorzystania w ramach oferowanych przez Państwa usług hotelarskich oraz imprez turystycznych.