Ambasada Stanów Zjednoczonych oraz American Councils for International Education zapraszają uczniów szkół średnich do udziału w Programie FLEX, wymianie kulturowej w pełni finansowanej przez Departament Stanu USA.

Aktualna rekrutacja umożliwia polskim uczniom naukę w amerykańskiej szkole średniej w roku szkolnym 2023/24. W programie mogą wziąć udział uczniowie pierwszych, drugich i trzecich klas liceum/technikum. Finaliści będą goszczeni przez amerykańskie rodziny, dzięki czemu lepiej poznają kulturę tego kraju. Udział w Programie jest całkowicie bezpłatny. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 13 października 2022 r.

AC+Field+Office+Logo_Poland

W Programie FLEX może wziąć udział uczeń pierwszej, drugiej lub trzeciej klasy liceum/technikum, który:

  • ma polskie obywatelstwo,
  • urodził się między 15.07.2005 a 15.07.2008 (osoby niepełnosprawne: 15.02.2005-15.07.2008)
  • zna język angielski w stopniu komunikatywnym,
  • spełnia wymogi dot. uzyskania wizy USA oraz nie spędził więcej niż 90 dni w ciągu ostatnich 5 lat w USA.

Program FLEX pokrywa następujące koszty:

  • Podróż z miejsca zamieszkania do USA (do rodziny goszczącej) oraz powrót z USA
  • Miesięczne stypendium na własne wydatki
  • Zakwaterowanie u rodziny goszczącej w USA na okres 1 roku
  • Program szkolny w amerykańskiej szkole średniej
  • Szkolenie przedwyjazdowe w Polsce
  • Ubezpieczenie medyczne (z wyłączeniem stwierdzonych chorób przewlekłych oraz opieki stomatologicznej).

Do I etapu rekrutacji rokrocznie przystępuję ok. 2500 chętnych, a ok. 40 z nich zostaje zaproszonych do wyjazdu do USA.

Osoby zainteresowane powinny zarejestrować się oraz wypełnić formularz online do 13 października 2022 r.: http://ais.americancouncils.org/flex. Uczniowie mają 10 dni na wypełnienie formularza od momentu rejestracji.

Więcej informacji można znaleźć na:
https://poland.americancouncils.org/flex
http://discoverflex.org

Informacja dla uczniów z niepełnosprawnościami: https://www.discoverflex.org/applicants-with-disabilities

Projekt jest administrowany przez American Councils for International Education. Wszelkie pytania prosimy kierować do American Councils: flex.pl@americancouncils.org. Informacji można również zasięgnąć telefonicznie pod numerami: 570 353 512, 533 353 597 oraz 530 097 051.