Ideą projektu jest stworzenie katalogu najbardziej atrakcyjnych polskich regionów i szlaków turystycznych, które będą profesjonalnie zarządzane i promowane.

Zarządcy tych terytorialnych marek turystycznych otrzymają wsparcie o charakterze doradczo-eksperckim, a także, na dalszym etapie, pomoc w przygotowywaniu i pozycjonowaniu wysokiej jakości materiałów promocyjnych.

Aby wziąć udział w naborze należy się zarejestrować na stronie https://www.polskiemarkiturystyczne.gov.pl/zaloguj-sie, aktywować swoje konto a następnie dodać formularz.

Formularz składa się z 40 pytań zarówno o podstawowe dane kontaktowe jak i np. zasięg geograficzny, atrakcje turystyczne, dostępność usług czy zrównoważony rozwój.

Formularz zgłoszeniowy można uzupełniać etapami. Po wykonaniu każdego kroku należy zapisać zmiany przed przejściem dalej.

Regulamin: https://www.polskiemarkiturystyczne.gov.pl/regulamin

Najczęściej zadawane pytania: https://www.polskiemarkiturystyczne.gov.pl/faq

Zachęcamy do udziału!