W związku z trwaniem kolejnej edycji konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat POT, zapraszamy Państwa do zgłaszania Państwa produktów turystycznych, do 14 września br.

Konkurs ma na celu wybranie najbardziej atrakcyjnych i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych oraz ich promocję. Małopolska Organizacja Turystyczna, po raz kolejny prowadzi etap regionalny konkursu, poprzez zbieranie zgłoszeń, ocenę i wytypowanie produktów, które przejdą do etapu ogólnopolskiego.

Na etapie regionalnym zostaną wybrane: 3 najlepsze produkty turystyczne ubiegające się o Ogólny Certyfikat POT, (w tym produkt wskazany przez Komisję do ubiegania się o tytuł Certyfikatu Internautów) oraz 1 do Złotego Certyfikatu POT.

W kolejnym etapie ogólnopolskim POT dokona wyboru produktów turystycznych, które otrzymają Wyróżnienia, Certyfikaty dla najlepszych produktów oraz Złoty Certyfikat POT.

Przypominamy, iż prawo do zgłoszenia do Złotego Certyfikatu mają jedynie te produkty turystyczne, które otrzymały w latach ubiegłych miano Certyfikatu POT. Zgłoszenia jednak można dokonywać, nie wcześniej niż po upływie 5 lat od daty otrzymania ogólnego Certyfikatu POT. Nagrodą główną dla produktu, który uzyska „Złoty Certyfikat” będzie krajowa kampania promocyjna.

 Od 25 czerwca do 14 września mogą Państwo zgłaszać produkty i wprowadzać zmiany w swoich zgłoszeniach. Po tym czasie nastąpi zamknięcie możliwości zgłoszenia produktów, a następnie ocena komisji powołanej przez MOT i wskazanie produktów, które przejdą do etapu ogólnopolskiego.

Zgłoszenie można dokonać poprzez link

Następnie należy postępować zgodnie z instrukcją, którą przesyłam Państwu w załączniku maila. Po rejestracji produktu, wysłany zostanie do Państwa link, na który należy kliknąć za każdym razem kiedy wprowadzacie Państwo zmiany w swoim zgłoszeniu.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny – Katarzyna Krysta, katarzynak@mot.krakow.pl, 12 421 16 04, 12 422 04 18.

Zapraszamy do zgłaszania Państwa produktów.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Instrukcja dla zgłaszającego

Regulamin XVI edycji Konkursu