Właśnie rozpoczęła się kolejna, 18-ta już edycja ogólnopolskiego konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny. Po zeszłorocznej niespodziewanej przerwie wracamy do tradycji nagradzania najbardziej atrakcyjnych i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych w Polsce.

Etap regionalny konkursu w województwie małopolskim realizowany jest tradycyjnie przez Małopolską Organizację Turystyczną i potrwa do 19 września 2021r. Do tego czasu można zgłaszać produkty turystyczne w następujących kategoriach: a) wydarzenie cykliczne, b) pakiet usług turystycznych / impreza turystyczna, c) obiekt, d) szlak, e) miejsce / obszar. Po pozytywnej ocenie formalnej zgłaszanych produktów, regionalna Kapituła Konkursu wytypuje te, które przejdą do etapu ogólnopolskiego. Wśród nich znajdą się: 3 najlepsze produkty turystyczne ubiegające się o Certyfikat POT, (w tym produkt wskazany przez Komisję do ubiegania się o tytuł Certyfikatu Internautów), 1 produkt ubiegający się o Certyfikat Specjalny (dedykowany produktom oryginalnym, mało znanym, mającym niezwykły potencjał, istniejącym na rynku nie dłużej niż dwa lata ) oraz 1 ubiegający się o Złoty Certyfikat POT (produkty wyróżniony Certyfikatem POT w poprzednich edycjach, co najmniej 3 lata temu i zgłoszony w bieżącym konkursie przez MOT jako kandydat w tej kategorii).

Zgłoszenia należy dokonywać za pomocą aplikacji konkursowej na stronie https://konkurs.pot.gov.pl/konkurs

wybierając odpowiedzenie województwo oraz nazwę konkursu. Zgodnie z regulaminem dostępnym na w/w stronie prawo zgłaszania kandydatur jest niemal nieograniczone i przysługuje Polskiej Organizacji Turystycznej, regionalnym i lokalnym organizacjom turystycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, twórcom produktów turystycznych,podmiotom z branży turystycznej (m. in. przedsiębiorcom turystycznym), organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców z dziedziny turystyki, w tym samorządu gospodarczego i zawodowego oraz stowarzyszeniom działającym w tej dziedzinie.

Etap ogólnopolski konkursu zakończy się po koniec października br. Wyłonionym w drodze konkursu produktom turystycznym zostaną przyznane, w zależności od kategorii: Certyfikaty POT, Złoty Certyfikat POT lub Certyfikat Specjalny. Jednocześnie w drodze głosowania internetowego na portalu www.polska.travelprzyznany zostanie Certyfikat Internautów. Ceremonia wręczenia Certyfikatów POT nastąpi pod koniec bieżącego roku i zakończy tegoroczną edycję konkursu. Produkty turystyczne wyróżnione Certyfikatem POT zostaną włączone w wybrane działania promocyjne POT na rynku krajowym i rynkach objętych działaniami Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej do końca następnego roku kalendarzowego. Nagrodą główną dla produktu, który uzyska „Złoty Certyfikat” będzie krajowa kampania promocyjna w 2022 roku.

Zachęcamy do udziału w konkursie!

Instrukcje pomocne w uzupełnianiu wniosku znaleźć można pod adresem:https://konkurs.pot.gov.pl/konkurs/help/wlasciciel

W MOT pomocą służy Mirosław Bartyzel mirekb@mot.krakow.pl, tel. 12 421 16 04