W ramach prac nad Strategią Rozwoju Turystyki dla Województwa Małopolskiego do 2030 r. Departament Turystyki Województwa Małopolskiego uruchamia tzw. Bank Projektów Turystycznych, który posłuży rozpoznaniu potrzeb w regionie w zakresie rozwoju produktów i ofert turystycznych. Wnioski z tej analizy staną się podstawą do sformułowania założeń rozwoju turystyki w Małopolsce do 2030 r.

Władzom Województwa szczególnie zależy na wstępnym zidentyfikowaniu projektów o zasięgu ponadlokalnym, których realizacja powinna angażować różnych partnerów i tworzyć produkt i/lub ofertę turystyczną w układzie sieciowym.

Zaproszone są podmioty z Województwa Małopolskiego – jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, zrzeszenia branżowe, uczelnie, instytucje kultury i inne.

Nabór potrwa do 18 czerwca 2021 r.

Masz pomysł? Zgłoś go na http://strategiarozwojuturystyki.malopolskie.pl/