Trwają konsultacje społeczne w ramach „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa Małopolskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”. Jednym z aspektów dokumentu jest ograniczenie godzin działania działania krakowskiego lotniska. Wnieśliśmy wniosek przeciw wydłużeniu ciszy nocnej na lotnisku i apel o utrzymanie obecnych godzin operacyjnych (1.00-5.00). Skrócenie godzin mogłoby znacznie ograniczyć dostępność połączeń lotniczych, co negatywnie odbiłoby się na liczbie turystów zagranicznych odwiedzających nasz region i tym samym uderzyć w lokalną gospodarkę.

Lotnisko Kraków-Balice jest kluczowym węzłem komunikacyjnym dla Małopolski, obsługującym w sezonie letnim 2024 roku 150 połączeń do 33 krajów. W 2023 roku zanotowano tu ponad 9,4 miliona pasażerów, w większości turystów zagranicznych, którzy znacząco przyczyniają się do rozwoju gospodarczego regionu.

Apelujemy o rozważenie alternatywnych metod ograniczenia hałasu, takich jak nowoczesne technologie wyciszające silniki odrzutowe, które mogłyby zwiększyć komfort życia mieszkańców bez konieczności ograniczania działalności lotniska.

Aktualna treść programu: bip.malopolska.pl