7 kwietnia odbędzie się drugie spotkanie w sprawie planu ochrony Parku Kulturowego obszaru ulicy Krupówki. Poruszane będą tak istotne sprawy, jak waloryzacja i diagnoza trwających przemian. Wykonawcy planu przedyskutują ze zgromadzonymi także wytyczne do uchwały o utworzeniu Parku Kulturowego obszaru ulicy Krupówki w Zakopanem, do projektowanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zakopane oraz do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze objętym parkiem kulturowym.

TERMIN: piątek 7 kwietnia 2017 r., godz. 16.00
MIEJSCE:Urzędu Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13

Więcej informacji: http://www.zakopane.eu/aktualnosci/marzec-2017/spotkanie-dotyczace-planu-ochrony-parku-kulturowego