Masz pytania odnośnie Polskiego Bonu Turystycznego? Poniżej odpowiedzi na te, które najczęściej się powtarzają.

1. Jak otrzymam swój bon?
Twój bon jest na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeśli jesteś osobą uprawnioną, zaloguj się na swój profil na PUE ZUS. Wybierz z górnego menu zakładkę [Ogólny] i przejdź do zakładki [Polski Bon Turystyczny], a następnie [Mój bon]. Jeśli nie masz profilu na PUE ZUS, musisz się zarejestrować (skorzystaj z instrukcji).

2. Czy muszę złożyć wniosek, aby otrzymać bon?
Nie musisz składać wniosku o przyznanie bonu. Musisz go jedynie aktywować. Aby to zrobić, zaloguj się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS na www.zus.pl. Wybierz zakładkę [Ogólny] i przejdź do zakładki [Polski Bon Turystyczny], a następnie [Mój bon]. Musisz uzupełnić swój aktualny e-mail oraz numer telefonu komórkowego.

3. Jakie trzeba złożyć dokumenty, aby otrzymać dodatkowe świadczenie na dziecko niepełnosprawne?
Aby otrzymać dodatkowe świadczenie w formie bonu, musisz złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oświadczenie osoby uprawnionej w celu ustalenia prawa do dodatkowego świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego (DBT). Oświadczenie wypełnisz na PUE ZUS z pomocą kreatora. W oświadczeniu wskaż, czy Twoje dziecko ma orzeczenie o:
• niepełnosprawności, lekkim, umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności – wydane na podstawie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
• częściowej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji albo niezdolności do samodzielnej egzystencji – wydane na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
• stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji albo trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji – wydane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Do oświadczenia musisz dołączyć skan lub zdjęcie orzeczenia.

4. Czy na dziecko niepełnosprawne przysługuje wyższe świadczenie?
Jeśli masz prawo do świadczenia wychowawczego lub dodatku wychowawczego na dziecko niepełnosprawne, przysługuje Ci dodatkowe świadczenie w formie bonu. Otrzymasz więc jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł.

5. Czy bon wynosi 500 zł na rodzinę, czy na każde dziecko?
Świadczenie w formie bonu o wartości 500 zł przysługuje na każde dziecko, na które masz prawo do świadczenia wychowawczego albo dodatku wychowawczego.

6. Jak wygląda bon turystyczny?
Bon jest dokumentem elektronicznym. Ma unikalny 16-cyfrowy numer i jest na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (wybierz zakładkę [Ogólny], a następnie [Polski Bon Turystyczny]). Z tego dokumentu wynika m.in., kto jest uprawniony do świadczenia, na które dzieci, jaka jest kwota świadczenia na poszczególne dzieci oraz łączna kwota przyznanych świadczeń.

7. Czy bonem można płacić kilka razy?
Tak, bonem możesz płacić wielokrotnie, aż do wyczerpania wysokości świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu (na dziecko niepełnosprawne).

8. Czy mogę wymienić bon na gotówkę?
Nie możesz wymienić bonu na gotówkę, inne środki płatnicze ani inne środki wymiany.

9. Czy mogę skorzystać z wypoczynku po 31 marca 2022 r., za który zapłacę bonem?
Tak, jeśli zapłacisz za pomocą bonu do 31 marca 2022 r.

10. Czy będę mogła skorzystać z bonu, jeśli urodzę dziecko w 2021 r.?
Tak. Jeśli w 2021 r. uzyskasz prawo do świadczenia wychowawczego, to będzie Ci również przysługiwało świadczenie w formie bonu. Możesz zrealizować go do końca marca 2022 r.

11. Co zrobić w sytuacji, gdy kwota za nocleg w hotelu będzie przewyższać wartość bonu?
Jeśli usługa hotelarska przekracza wartość bonu, to brakującą część możesz zapłać gotówką lub przelewem.

12. Czy bon turystyczny mogą otrzymać osoby samotnie wychowujące dzieci, rodzice zastępczy albo rodzice sprawujący opiekę naprzemiennie?
Tak. Uprawnioną do Polskiego Bonu Turystycznego jest osoba, której przysługuje prawo do świadczenia wychowawczego albo dodatku wychowawczego na dziecko. Jeśli sprawujecie opiekę nad dzieckiem naprzemiennie, każdemu z Was przysługuje bon w wysokości 250 zł oraz ewentualnie dodatkowe 250 zł, jeśli dziecko jest niepełnosprawne i ma orzeczenie, które to potwierdza.

13. Czy bonem można opłacić wyjazd zagraniczny?
Nie. Za pomocą bonu możesz zapłacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne świadczone na terenie Polski przez przedsiębiorstwa turystyczne i organizacje pożytku publicznego, które przystąpiły do projektu Polski Bon Turystyczny. Listę tych podmiotów znajdziesz na stronach
Polskiej Organizacji Turystycznej (POT): www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl oraz www.polska.travel.

14. Czy będzie lista hoteli, w których będzie można zapłacić za pomocą bonu?
Listę przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego, u których będziesz mógł zapłacić za pomocą bonu, znajdziesz na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej (POT): www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl oraz www.polska.travel.

15. Jak otrzymam informację, że mam przyznany bon?
Jeśli chcesz sprawdzić, czy masz bon, zaloguj się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeśli masz prawo do bonu, w zakładce [Ogólny] będzie zakładka [Polski Bon Turystyczny] > [Mój bon]. Bon musisz aktywować. Aby to zrobić, wpisz swój aktualny adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego. W chwili aktywacji zostanie Ci nadany kod obsługi płatności. Otrzymasz go e mailem, aby potwierdzić płatność za pomocą bonu.

16. Co to jest kod obsługi płatności?
To kod, który otrzymasz, gdy aktywujesz swój bon na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Tylko Ty będziesz znał ten kod. Kod będziesz też mógł sprawdzić na swoim profilu na PUE ZUS w zakładce [Polski Bon Turystyczny] > [Mój Bon]. Wykorzystasz go, gdy będziesz płacić za usługi, np. rezerwować nocleg w hotelu.

17. Gdzie mogę sprawdzić/ zobaczyć swój kod obsługi płatności?
Kod obsługi płatności będziesz mógł sprawdzić w e-mailu, który otrzymasz w dniu aktywacji bonu, oraz na swoim profilu na PUE ZUS w zakładce [Polski Bon Turystyczny] > [Mój Bon].

18. Czy jeśli wystąpię do POT o bon i dostanę decyzję odmowną, mogę się odwołać?
Jeśli otrzymasz decyzję o odmowie przyznania świadczenia w formie bonu, możesz złożyć odwołanie do ministra rozwoju.

19. Gdzie znajdę na PUE ZUS informacje o bonie?
Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS w zakładce [Ogólny] jest nowa zakładka [Polski Bon Turystyczny]. Zobaczysz ją, jeśli masz prawo do świadczenia w formie bonu. Kliknij w [Polski Bon Turystyczny], a następnie w [Mój bon]. Pojawią się następujące opcje:
1. [Aktywuj bon],
2. [Zmiana danych kontaktowych],
3. [Wniosek o dodatkowe świadczenie],
4. [Podgląd].

20. Co trzeba zrobić, jeśli na PUE ZUS nie mam zakładki [Polski Bon Turystyczny]?
Jeśli w zakładce [Ogólny] nie ma zakładki [Polski Bon Turystyczny], oznacza to, że nie masz ustalonego prawa do świadczenia w formie bonu. W takiej sytuacji, jeśli spełniasz wymagane warunki, powinieneś złożyć wniosek o to świadczenie do Polskiej Organizacji Turystycznej (POT). POT wyda w tej sprawie decyzję.

21. Co trzeba zrobić, aby zapłacić za pomocą bonu za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne?
Jeśli aktywujesz bon na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, czyli uzupełnisz swój aktualny adres e-mail i numer telefonu komórkowego, otrzymasz e-mailem kod obsługi płatności. Kod będziesz też mógł sprawdzić na swoim profilu na PUE ZUS w zakładce [Polski Bon Turystyczny] > [Mój Bon]. Kod ten podajesz np. w recepcji hotelu, gdy płacisz za usługi. Następnie otrzymasz na numer telefonu komórkowego (który jest w zakładce [Polski Bon Turystyczny] > [Mój bon]) esemes z kodem potwierdzającym tę płatność. Ten kod musisz podać recepcjoniście.

22. Czy mogę sprawdzić, jaką wartość bonu mogę jeszcze wykorzystać?
Tak, aktualny stan środków, które możesz jeszcze wykorzystać, sprawdzisz na swoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wybierz z górnego menu zakładkę [Ogólny] i przejdź do zakładki [Polski Bon Turystyczny] > [Mój bon].

23. Mam zakładkę na PUE ZUS [Polski Bon Turystyczny], ale nie dostałem e-mailem kodu obsługi płatności. Co muszę zrobić?
Kod obsługi płatności otrzymasz przy aktywacji bonu. Aby to zrobić, wybierz zakładkę [Ogólny], a następnie [Polski Bon Turystyczny] > [Mój bon] i kliknij [Aktywuj bon]. Musisz uzupełnić swój aktualny adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego.
Jeśli aktywowałeś bon, a nie otrzymałeś e-mailem kodu obsługi płatności, sprawdź, czy e-mail z kodem obsługi płatności nie znalazł się w folderze [Spam]. Kod możesz również sprawdzić na swoim profilu na PUE ZUS w zakładce [Polski Bon Turystyczny] > [Mój Bon].

24. Nie mam swojego profilu na PUE ZUS. Czy może mnie reprezentować pełnomocnik i w moim imieniu aktywować mój bon?
Funkcja aktywacji bonu przez pełnomocnika będzie możliwa później. Obecnie musisz mieć swój profil na PUE ZUS, aby aktywować bon.

25. Pomyliłem się i podałem w recepcji błędny kod obsługi płatności. Co muszę zrobić, aby zapłacić bonem za wczasy?
Podaj recepcjoniście prawidłowy kod obsługi płatności. Recepcjonista w razie pomyłki może ponownie wpisać kod i dokończyć proces płatności.

26. Co się stanie, jeśli podam recepcjoniście błędny kod potwierdzający płatność bonem, który dostanę esemesem?
Płatność będzie anulowana. Musisz podać recepcjoniście jeszcze raz kod obsługi płatności (z e-maila), a następnie nowy kod potwierdzający, który otrzymasz esemesem.

27. Czy w obiekcie, który jest na liście POT, mogę zapłacić bonem tylko za nocleg, czy także za posiłki i atrakcje?
Za pomocą bonu możesz zapłacić za usługi hotelarskie. Usługa hotelarska to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych (art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy o usługach hotelarskich). Usługa hotelarska musi składać się co najmniej z noclegu. Jeśli w danym obiekcie można uzyskać dodatkowe świadczenia (stanowią one integralną część usługi) to nadal jest to usługa hotelarska.

28. Z przepisów wynika, że bonem można zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane na rzecz dziecka. Czy jeśli nasze dziecko ma kilka miesięcy i jego pobyt w ośrodku jest darmowy, możemy zapłacić bonem?
Tak. Usługa hotelarska lub impreza turystyczna są świadczone na rzecz dziecka, gdy dziecko korzysta z usługi hotelarskiej lub uczestniczy w imprezie turystycznej – nawet gdy ze względu na jego wiek nie trzeba za nie zapłacić.

29. Chcę skorzystać ze swoim niepełnosprawnym dzieckiem z usługi hotelarskiej i zapłacić za pomocą bonu. Czy mogę za nasz wspólny pobyt zapłacić bonem?
Tak. Aby zapłacić za pomocą bonu, dziecko musi skorzystać z usługi hotelarskiej.

30. Czy jeśli moje dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności do 16 roku życia, to przysługuje mi na nie dodatkowe świadczenie? Czy muszę przedstawić dodatkowe dokumenty?
Na dziecko niepełnosprawne przysługuje dodatkowe świadczenie w wysokości 500 zł (dodatkowy bon o wartości 500 zł). Dzieckiem niepełnosprawnym jest m.in. dziecko, które ma orzeczenie o niepełnosprawności (wydane na podstawie art. 4a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Jeśli Twoje dziecko ma takie orzeczenie, to przysługuje na nie dodatkowe świadczenie w formie bonu. Aby otrzymać to świadczenie, musisz:
• złożyć oświadczenie (przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS), że Twoje dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności,
• dołączyć skan lub zdjęcie orzeczenia.

31. Czy mogę zapłacić za pomocą bonu za usługi gastronomiczne w hotelu?
Za pomocą bonu możesz zapłacić za usługi hotelarskie. Usługa hotelarska to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych (art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy o usługach hotelarskich). Usługa hotelarska musi składać się co najmniej z noclegu. Jeśli w danym obiekcie można uzyskać dodatkowe świadczenia (gdy stanowią one integralną część takiej usługi) to nadal jest to usługa hotelarska.

32. Czy można opłacić bonem wycieczki jednodniowe, np. Augustów–Wilno–Augustów?
Za pomocą bonu płaci się za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego w Polsce (art. 5 ust. 1 ustawy o Polskim Bonie Turystycznym). Z tego przepisu wynika, że nie można zapłacić bonem za taką wycieczkę, bo odbywa się ona również poza granicami Polski.

33. Jak będzie wyglądało rozliczenie bonu, jeśli mogę nim płacić wielokrotnie aż do wyczerpania środków? Czy podmiot turystyczny będzie mógł sprawdzić stan środków, jeśli mu podam kod płatności?
Klient może płacić bonem wiele razy – aż do wyczerpania środków. Podmiot turystyczny nie będzie miał dostępu do informacji o saldzie bonu. Jednak podczas transakcji kwota dostępna w ramach bonu będzie weryfikowana. Jeśli nie będzie wystarczała na pokrycie kosztów usługi, podmiot otrzyma informację, że transakcja nie może być zrealizowana. Natomiast osoba uprawniona do bonu otrzyma esemesem informację o odrzuceniu transakcji i saldzie bonu. W takiej sytuacji można jeszcze raz wprowadzić kwotę, która odpowiada wysokości środków dostępnych w ramach bonu, a różnicę dopłacić z własnych funduszy. Osoba uprawniona może również na bieżąco sprawdzić saldo swojego bonu na PUE ZUS.

34. Czy jest wzór bonu, aby sprawdzić, czy bon jest prawdziwy?
Nie ma wzoru bonu. Osoba uprawniona ma wygenerowany automatycznie unikatowy bon na swoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Otrzyma też kod obsługi płatności, gdy aktywuje bon. Kodem tym będzie posługiwała się przy płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne.

35. Czy rodzina może wykorzystać bon na wakacyjne zajęcia terapeutyczne dla dzieci?
Tak, jeśli będą one stanowić element jednej imprezy turystycznej. Nie można wykorzystać bonu tylko na same zajęcia.

36. Czy rodzina, w której jest więcej niż jedno dziecko, musi realizować każdy bon osobno, czy może wszystkie razem?
Jeżeli w rodzinie jest np. troje dzieci, to osoba uprawniona otrzyma jeden bon o wartości 1500 zł (zakładamy, że dzieci nie są niepełnosprawne). Gdy aktywuje bon, otrzyma e-mailem jeden kod obsługi płatności. Może zapłacić za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną jednym bonem o wartości 1500 zł.

37. Czy można skorzystać z bonu bez dostępu do internetu? Czy sprawy związane z bonem mogę załatwić w najbliższym oddziale ZUS?
Nie można korzystać z bonu bez dostępu do internetu. Osoba uprawniona może aktywować bon tylko na Platformie Usług elektronicznych (PUE) ZUS. Podmiot turystyczny, który chce przyjmować płatności bonem, musi także zarejestrować się przez PUE ZUS. Dostęp do internetu jest również potrzebny do przyjmowania płatności bonem.

38. Czy jeśli rodzic dziecka niepełnosprawnego aktywuje bon, to od razu może sprawdzić, że jego bon ma wartość 1000 zł?
Nie, wartość bonu będzie zwiększona dopiero, gdy osoba uprawniona do bonu wyśle „Oświadczenie osoby uprawnionej w celu ustalenia prawa do dodatkowego świadczenia w formie Polskiego Bonu turystycznego”(DBT) i dołączy do niego orzeczenie o niepełnosprawności (w formie skanu lub zdjęcia).

39. Czy jeśli nie mam skanera, mogę wysłać zdjęcie orzeczenia o niepełnosprawności?
Tak, do „Oświadczenia osoby uprawnionej w celu ustalenia prawa do dodatkowego świadczenia w formie Polskiego Bonu turystycznego” DBT proszę załączyć zdjęcie orzeczenia o niepełnosprawności.

40. Z jakiego adresu otrzymam kod obsługi płatności?
Kod obsługi płatności wyślemy Ci z adresu: polski_bon@zus.pl. Możesz go też sprawdzić na swoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS w zakładce [Polski Bon Turystyczny] > [Mój Bon].
41. Czy mogę zapłacić bonem za nocleg przez booking.com?
Do przyjmowania płatności bonem uprawnione są tylko podmioty, które zarejestrowały się na PUE ZUS. Płatność przez portale rezerwacyjne typu booking.com nie jest możliwa.
42. Moje dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Czy ten dokument uprawnia mnie do dodatkowego świadczenia w formie bonu na dziecko niepełnosprawne?
Nie. Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym nie wymienia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wśród dokumentów, które trzeba przedstawić, aby skorzystać z dodatkowego świadczenia w formie bonu.
43. Czy podmiot turystyczny zamieszczony na liście POT musi przyjąć płatność bonem?

Kwestie uzgodnienia płatności bonem wynikają z umowy między klientem a przedsiębiorcą turystycznym i przepisów ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. Działająca na ich podstawie Polska Organizacja Turystyczna nie może w to ingerować. Umowa zawierana jest dobrowolnie, na zasadach rynkowych. Nie oznacza to jednak, że ustawa o Polskim Bonie Turystycznym w ogóle nie odnosi się do obowiązków związanych z przyjmowaniem płatności w formie bonu. Z ustawy wynika, że dokonanie rejestracji w systemie teleinformatycznym oznacza zobowiązanie do zamieszczenia informacji o możliwości dokonywania płatności za pomocą bonu za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne, w szczególności w miejscu ich realizacji lub oferowania (art. 8 ust. 5 ustawy o Polskim Bonie Turystycznym). Jeśli zatem obok informacji handlowej zawierającej istotne postanowienia umowy o świadczenie usługi hotelarskiej lub imprezy turystycznej jest informacja o możliwości płatności za pomocą bonu (zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 8 ust. 5 ustawy), to przedsiębiorca jest zobowiązany przyjąć płatność bonem, jeśli klient tego zażąda. W razie odmowy przyjęcia świadczenia, przedsiębiorca dopuści się zwłoki, o której mowa w art. 486 par. 2 kodeksu cywilnego.
44. Jaki dokument trzeba dołączyć do wniosku o bon składanego do POT, aby potwierdzić przyznanie świadczenia wychowawczego? Czy ma być to wydrukowany mail, wyciąg z konta, na które przelewane jest 500+ czy inny dokument?
Organ właściwy lub wojewoda przesyła informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej lub informuje o możliwości odbioru osobistego informacji (art. 13a ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci). Ten dokument trzeba dołączyć do wniosku o bon.
45. Nie mam na PUE ZUS zakładki [Polski Bon Turystyczny]. Moje dziecko 1 sierpnia skończyło 18 lat, czyli w dniu wejścia w życie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym nie było pełnoletnie i miało świadczenie wychowawcze. Czy powinienem złożyć wniosek o bon do POT?
Prawo do bonu przysługuje osobie mającej w dniu wejścia w życie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym przyznane prawo do świadczenia wychowawczego. W opisanej sytuacji takie świadczenie przysługuje dlatego trzeba sprawdzić, który z opiekunów dziecka nabył prawo do niego. Jeżeli zakładki [Polski Bon Turystyczny] na PUE ZUS nie ma opiekun dziecka, który miał prawo do świadczenia wychowawczego, należy złożyć wniosek o bon do POT.

46. Dziecko poniżej 1 roku jest niepełnosprawne, ale nie otrzymało odpowiedniego orzeczenia, bo w tym przypadku lekarz go nie wydaje. Gdzie rodzic dziecka powinien złożyć wniosek o dodatkowe świadczenie w formie bonu, które przysługuje na dziecko niepełnosprawne?

Aby otrzymać dodatkowe świadczenie w formie bonu rodzic musi złożyć wniosek do Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i dołączyć do niego dokumenty, które świadczą o niepełnosprawności dziecka. W takiej sytuacji POT rozstrzygnie sprawę indywidualnie.

47. Mam przyznany bon na dwoje dzieci, ale jedno z nich nie żyje. Co powinienem zrobić aby zmienić wartość bonu?

Trzeba zawiadomić Polską Organizację Turystyczną (POT) o śmierci dziecka. Gdy POT otrzyma taką informację przeprowadzi postępowanie wyjaśniające i wyda decyzję o uchyleniu prawa do bonu (art. 23 ust. 3 ustawy o Polskim Bonie Turystycznym). Na tej postawie będzie zmieniona wartość bonu w systemie informatycznym.

48. Czy emigranci mają prawo do bonu?

Bon przysługuje, jeśli dziecko ma obywatelstwo polskie, nawet jeśli rodzic pracuje w państwie UE, EOG lub Szwajcarii i tam pobiera świadczenie rodzinne. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500,00 zł.
Aby otrzymać bon rodzic musi złożyć wniosek oraz przedstawić oryginalne dokumenty, z których wynika, że:
a) między 1 lipca 2019 r. a 18 lipca 2020 r. złożył wniosek o świadczenie wychowawcze przekazany do wojewody, który do 18 lipca 2020 r. nie rozpatrzył go;
b) między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r. złożył wniosek o świadczenie wychowawcze, który będzie przekazany do wojewody i wojewoda nie rozpatrzy go w okresie, za który składane są informacje o osobach uprawnionych;
c) wojewoda wydał decyzję o odmowie prawa do świadczenia wychowawczego w postaci dodatku dyferencyjnego.
Bon można zrealizować jedynie na terytorium Polski u podmiotów wpisanych na listę prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną.

49. Do wniosku o ustalenie prawa do bonu składanego do POT muszę dołączyć informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego. Czy ma być to wydrukowany mail z potwierdzeniem, wyciąg z konta, na które przelewane jest 500+ czy inny dokument?

Organ właściwy lub wojewoda przesyła informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej lub informuje o możliwości odbioru osobistego informacji (art. 13a ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci). Z ustawy o Polskim Bonie Turystycznym wynika, że bon przysługuje osobie, która miała przyznane świadczenie wychowawcze w dniu wejścia w życie ustawy (18 lipca 2020 r.) lub między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o przyznaniu świadczenia wychowawczego – oryginał (nie kopię) aktualne na dzień wejścia w życie ustawy o Polskim Bonie turystycznym lub wydane po tym dniu. Zaświadczenie wydaje organ, który przyznał świadczenie wychowawcze.