Wczoraj rozpoczął pracę Komitet Rewitalizacji ds. Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Zakopane. W jego skład weszło aż 3 członków Made in Zakopane – Magdalena Wałęga, Jan Jarosiewicz oraz Jakub Pawlica. Ten ostatni został wybrany przewodniczącym Komitetu.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu różnych grup interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny procesu rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta Zakopane. To dla nas ważna możliwość uczestniczenia w tworzeniu przyszłości miasta, jako miejsca nowoczesnego i komfortowego dla mieszkańców oraz turystów. Zamierzamy też starać się rozwój miejskiej innowacyjności i budowę wsparcia dla rozwoju młodej przedsiębiorczości.

Pełny skład komisji można zobaczyć w Biuletynie Informacji Publicznej. Więcej informacji o programie rewitalizacyjnym na www.smart.zakopane.eu/rewitalizacja/